Μελέτες

 
 • Έκδοση αδειών δόμησης
 • Πολεοδομική τακτοποίηση συθαιρέτων
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Αρχιτεκτονικός - Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
 • Στατικές μελέτες - Μελέτες στατικής επάρκειας κτιρίων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
 • Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Αδειοδοτήσεων
 • Οδοποιία
 • Υδραυλικές μελέτες
 

Κατασκευές

 
 • Κτιριακών έργων - Κατοικιών
 • Επαγγελματικών κτιρίων - Μεταλλικών
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων (εξωτερική θερμομόνωση, μονώσεις ταρατσών και δωμάτων, αντλίες θερμότητας)
 • Κολυμβητικών δεξαμενών
 

Ανακαινίσεις

 
 • Κατοικιών
 • Διαμερισμάτων
 • Γραφείων
 • Καταστημάτων
 • Εξωτερικών χώρων κατοικιών
 • Χώρων WC, λουτρών
 • Μεμονωμένων τμημάτων κτιρίων
 

Τοπογραφικές Εργασίες

 
 • Τοπογραφικά διαγράμματα

Σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης

Έκδοσης Άδειας Δόμησης

Έκδοσης αδειών μικρής κλίμακας

Τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων

 • Οριοθετήσεις

Οικοπέδων

Αγροτεμαχίων

 • Χαράξεις
 • Κτιρίων

  Τεχνικών Κατασκευών

  • Εντοπισμός ιδιοκτησιών
  • Έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από Δασαρχείο
  • Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

 
 • Κτιρίων χωρίς οικοδομική άδεια
 • Κτιρίων με οικοδομική άδεια και υπερβάσεις της
 • Κατοικιών
 • Διαμερισμάτων
 • Επαγγελματικών χώρων
 • Βιομηχανικών κτιρίων
 • Αλλαγής χρήσης χώρων κτιρίων
 

Αξιοποίηση-Πώληση Ακινήτων

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει για εσάς την αξιοποίηση ή την πώληση του ακινήτου σας.